Έργο: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΕ ΓΗΠΕΔΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ"

Φορέας: Νομαρχία Πειραιά (ΚΑΠ) - Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχίας Πειραιά

Προϋπολογισμός: 600.000€